موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

خیریه نگین چطور کمک میکند؟

خیریه با تحت پوشش داشتن فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست تمام توان خود را بکار می گیرد تا فرزندانی شایسته را تربیت نماید

 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است