موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

خیریه نگین چیست؟

موسسه خیریه نگین بصورت هیئت امنایی و تعیین هیئت مدیره با نظارت سازمان بهزیستی اداره می گردد. این خیریه متولی نکهداری از فرزندان بی سرپرست در چهار مقطع سنی است

 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است