موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

انگیزه نه هدف شما از تاسیس این موسسه خیریه چیست؟

در سیستم پرورشگاه وقتی در کوچه و خیابان و مدرسه از بچه های بی سرپرست می پرسیدند خانه شما کجاست بالاجبار می گفتند پرورشگاه، حس خوبی نبود، ولی اینجا و اینگونه خانه ها را به عنوان یک شبه خانواده تعریف کرده اند. و فقط برای حفظ کرامت انسانی این بچه ها بوده. که در پاسخ سوال خانه ات کجاست می توان گفت خیابان امام، فاضل نراقی …. البته در گذشته این خانه ها برنامه ریزی دقیقی برای بچه های بالای سن ۱۸ سالگی نداشت، و مشاهده مشکلات پس از این سن باعث شد که موسسین این خانه ها تصمیم گرفتند یک مجتمع ایجاد کنند که کودکان را از سنین کودکی تا بزرگسالی حمایت کنند برای این مهم ۵ مرکز در نظر گرفته شد یکی خانه بهار گیلان است که از سنین ۳ تا ۶ سالگی کودکان را تحت سرپرستی و حمایت دارد پس از آن خانه بهار مقطع ۶ تا ۱۲ سال و در خانه سوم که به خانه بهشت نام گذاری شده کودکان ۱۲تا ۱۵ سال و در خانه شهید قنایی از نوجوانان ۱۵تا ۱۸ سال نگهداری میشود

 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است