موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

خانه های تحت پوشش خیریه نگین خیرین کاشان را به ترتیب سن نام ببرید؟

خانه نونهالان بهار گیلان کودکان 3 تا 6 سال پسرو دختر 2- خانه بهار کاشان فرزندان پسر 6 تا 12 سال 3- خانه بهشت کاشان فرزندان پسر 12 تا 15 سال 4- خانه شهید قنایی فرزندان پسر 15 تا 18 سال

 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است