موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

حمایتها و کمکهای شما شامل کسانی که از خانه های شما خارج شده و از این سنین هم گذشته اند می شود؟

بله، جوهر عقیده موسسه خیریه نگین خیرین کاشان این است که یک بچه کوچک جز خوراک و پوشاک نیاز به کمک های آنچنانی ندارد، اما شخصی که به ۱۸ سالگی رسید نیازهای بیشتری دارد. ما تا جایی که اینها را وارد اجتماع کنیم و برای شغل و ازدواج و دانشگاهشان هم هر کاری از دستمان بر بیاید کمک می کنیم

 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است