موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

کمک هاي غيرنقدي

این کمکها شامل :

1- نذورات

2- قربانی

3- کمک جهت اشتغال فرزندان

با معرفی کارگاههای آموزشی و یا معرفی مراکز کار ایمن جهت اشتغال برای فرزندان فارغ التحصیل

 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است