موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

 

آغاز زمستان را

با حضور سه فرشته بنامهای محمد مهدی* ابوالفضل* سید محمد طاها 

جشن گرفتیم.

 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است