موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

جمع دوستانه فرزندان موسسه با پرفسور فریور

مهمانی فرزندان خانه های شبانه روزی تحت پوشش خیریه نگین، خانه نرگس و دیدار صمیمی جناب پرفسور محمد فریور با فرزندان و تیم اجرایی پروژه ساختمانی نگین 

 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است