موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

و صدای قدم ماه خدا می آید.... 

پیامبر اکرم (ص) :

چون رمضان آید درهای بهشت باز شده و درهای دوزخ بسته گردد و شیاطین به زنجیر کشیده می شوند.

 

 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است