موسسه خيريه

نگين خيرين کاشان

 
 
 
 

 

افتخار آفرینی علی از فرزندان خانه بهار کاشان 

کسب مقام دوم و چهارم و دریافت 2تندیس در مسابقات کشوری رباتیک  در رشته "ربات مسیر یاب"

 
 
 
 

تمامي حقوق براي موسسه خيريه نگين خيرين  محفوظ است